Pracovná agentúra  OCCASIO vznikla v roku 2009 v Tisovci. Pracuje na základe povolenia číslo AA/2009/26521/10197/OISS vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a živnostenského oprávnenia. Agentúra sa špecializuje na sprostredkovanie zamestnania v zahraničí – štáty Európskej Únie a Švajčiarsko.

O agentúre

Agentúra sa špecializuje na sprostredkovanie zamestnania v zahraničí – hlavne štáty Európskej Únie a Švajčiarsko v odvetviach:

- poľnohospodárstvo

- stavebníctvo

- strojárstvo

- gastronómia a hotelierstvo

- opatrovateľstvo

Poplatok za poradenskú činnosť v oblasti obchodu a služieb  účtuje agentúra podľa Zákona § 25 NRSR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Práca agentúry spočíva v kompletnom servise pri sprostredkovaní práce, a to:

- registráciu záujemcov v databáze

- vyhľadanie a zabezpečenie konkrétneho pracovného miesta podľa požiadaviek záujemcu

- dojednanie pracovných podmienok s budúcim zamestnávateľom

- dojednanie písomnej pracovnej zmluvy

- poskytnutie informácií ohľadom práv a povinností, ktoré súvisia s jeho prácou v zahraničí

- zabezpečíme dopravu na pracovisko

Našim cieľom je stále rastúca spokojnosť klientov a vysoká kvalita poskytovných služieb!