Kontaktné informácie

Mgr. Martina Sojková /zodpovedná vedúca/

- 00421 911 593 523  pa.occasio@gmail.com

 

Martina Karasová

/asistentka/

- 00421 917 170 734  info.occasio@gmail.com

 

Ing. Dana Ľaudisová

/asistentka/

- 00421 911 768 427  laudisova.occasio@gmail.com

 

Obchodný názov: Mgr. Martina Sojková – Occasio

Sídlo: Budovateľov 830, 981 01  Hnúšťa

Prevádzka: Hlavná 36, 981 01  Hnúšťa

Ičo: 45 029 202

Ič Dph: SK1070021161

Okresný úrad Rimavská Sobota – Číslo živnostenského registra: 650-15107

 

Obchodný partner:

Obchodný názov:Ing. Ivan Ľaudis – OCCASIO

Sídlo: Budovateľov 830, 981 01  Hnúšťa

info.occasio@gmail.com pa.occasio@gmail.com

Ičo: 47815698

Okresný úrad Rimavská Sobota – Číslo živnostenského registra: 650-17166