+421 917 182 758 pa.occasio@gmail.com

O agentúre

Pracovná agentúra OCCASIO vznikla v roku 2009 v Tisovci. Pracuje na základe

povolenia číslo AA/2009/26521/10197/OISS vydaného Ústredím práce,

sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a živnostenského oprávnenia.“

Agentúra sa špecializuje na sprostredkovanie zamestnania v zahraničí – hlavne štáty Európskej Únie a Švajčiarsko v odvetviach:

     – poľnohospodárstvo

     – stavebníctvo

     – strojárstvo

     – gastronómia a hotelierstvo

     – opatrovateľstvo

Poplatok za poradenskú činnosť v oblasti obchodu a služieb účtuje agentúra podľa Zákona § 25 NRSR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Práca agentúry spočíva v kompletnom servise pri sprostredkovaní práce, a to:

     – registráciu záujemcov v databáze

     – vyhľadanie a zabezpečenie konkrétneho pracovného miesta podľa požiadaviek záujemcu

     – dojednanie pracovných podmienok s budúcim zamestnávateľom

     – dojednanie písomnej pracovnej zmluvy

     – poskytnutie informácií ohľadom práv a povinností, ktoré súvisia s jeho prácou v zahraničí

     – zabezpečíme dopravu na pracovisko

Našim cieľom je stále rastúca spokojnosť klientov a vysoká kvalita poskytovaných služieb!


Scroll to Top