+421 917 182 758 pa.occasio@gmail.com

Registrácia

Suhlas dotknutej osoby Registračné materiály: 1. Vyplnený registračný formulár 2. Aktuálna fotografia tváre 3. Životopis v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku 4. Kópia pasu alebo občianskeho preukazu 5. Kópie referencií, absolvovaných školení alebo kurzov, certifikátov, ak ich uchádzač vlastní 6. Prehlásenie o spolupráci s agentúrou OCCASIO a súhlas so spracovaním osobných údajov 7. Podpísaný Súhlas dotknutej osoby /súhlas so spracovaním osobných údajov/ Registrácia žiadosti o prácu je zdarma. Registračné materiály je možné zaslať e-mailom na adresu pa.occasio@gmail.com alebo poštou. ŽIVOTOPIS - Použite európsky vzor CV. - Životopis musí byť úplný, t.j. bez faktických medzier, najlepšie na max. 2 strany A4. - V popredí by mala stáť Vaša odborná spôsobilosť relevantná pre daného zamestnávateľa.
  • Nezabúdajte, že Váš životopis je Vašou vizitkou. Vyvarujte sa teda preklepom, nezrovnalostiam a pod.
  • Stručne opíšte Vaše odborné znalosti a skúsenosti.
  • Uveďte, prečo by si zamestnávateľ mal na danú pozíciu vybrať práve Vás.
  • V poslednom odseku nezabudnite vyjadriť Váš záujem o osobný pohovor ako aj Vašu motiváciu pre získanie daného miesta.
Vzory CV: CV v nemeckom jazyku Prehlásenie: Prehlásenie o spolupráci s Occasio [page_box style="light" height="100%" shadow="on" padding="on"]

Registračný formulár

 
 

 
 

Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt - ulica, PSČ, mesto:
Rodinný stav:
Telefón:
Email:

Dosiahnuté vzdelanie

Škola - mesto Od -do rok Odbor Ukončenie skúškou - doklad

Doterajšia prax - uveďte všetky zamestnania podľa časovej následnosti

Názov zamestnávateľa (typ zaradenia) Od (mesiac/rok) Do (mesiac/rok) Mesto, krajina Pozícia - pracovná náplň

V súčastnosti nezamestnaný: Áno Nie

Znalosť cudzích jazykov

hovorenie porozumenie dĺžka štúdia používanie v zahraničí kurzy, skúšky, certifikáty
Nemecký jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anglický jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Taliansky jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
           
1- výborne, 2 - veľmi dobre, 3- dobre, 4 - komunikatívne, 5 - základy
Vodičský preukaz: Iné znalosti:
Vlastné auto:

Záujem o prácovnú pozíciu v hoteliérstve a gastronómii

Časník/čka s inkasom 1. Kuchár Údržbár Chyžná
Čašník/čka bez inkasa 2. Kuchár Masérka Chyžná/servírka
Barman Pizza kuchár Kozmetička Pomocník v kuchyni
Umývač riadov Recepčný Animátor

Záujem o prácovnú pozíciu v Poľnohospodárstve

O akú prácu máte záujem?

Záujem o pracovnú pozíciu v Stavebníctve

O akú prácu máte záujem?

Záujem o pracovnú pozíciu v Strojárstve

O akú prácu máte záujem?

Záujem o pracovnú pozíciu v Opatrovateľstve

O akú prácu máte záujem?

Záujem o pracovnú pozíciu v Skladoch

O akú prácu máte záujem?

Záujem o prácu v krajine

Rakúsko Švajčiarsko Severné Taliansko Nemecko Anglicky hovoriace krajiny Česká republika
 

Požadovaný min. netto príjem mesačne
Najskorší možný termín nástupu do práce
Pracovný pomer môže trvať najneskôr do
Povinné vyplniť

[/page_box]

Scroll to Top