+421 917 182 758 pa.occasio@gmail.com

Registrácia

Suhlas dotknutej osoby Registračné materiály: 1. Vyplnený registračný formulár 2. Aktuálna fotografia tváre 3. Životopis v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku 4. Kópia pasu alebo občianskeho preukazu 5. Kópie referencií, absolvovaných školení alebo kurzov, certifikátov, ak ich uchádzač vlastní 6. Prehlásenie o spolupráci s agentúrou OCCASIO a súhlas so spracovaním osobných údajov 7. Podpísaný Súhlas dotknutej osoby /súhlas so spracovaním osobných údajov/ Registrácia žiadosti o prácu je zdarma. Registračné materiály je možné zaslať e-mailom na adresu pa.occasio@gmail.com alebo poštou. ŽIVOTOPIS - Použite európsky vzor CV. - Životopis musí byť úplný, t.j. bez faktických medzier, najlepšie na max. 2 strany A4. - V popredí by mala stáť Vaša odborná spôsobilosť relevantná pre daného zamestnávateľa.
 • Nezabúdajte, že Váš životopis je Vašou vizitkou. Vyvarujte sa teda preklepom, nezrovnalostiam a pod.
 • Stručne opíšte Vaše odborné znalosti a skúsenosti.
 • Uveďte, prečo by si zamestnávateľ mal na danú pozíciu vybrať práve Vás.
 • V poslednom odseku nezabudnite vyjadriť Váš záujem o osobný pohovor ako aj Vašu motiváciu pre získanie daného miesta.
Vzory CV: CV v nemeckom jazyku Prehlásenie: Prehlásenie o spolupráci s Occasio [page_box style="light" height="100%" shadow="on" padding="on"]


  Registračný formulár

   
   

   
   

  Meno a priezvisko:
  Dátum a miesto narodenia:
  Trvalý pobyt - ulica, PSČ, mesto:
  Rodinný stav:
  Telefón:
  Email:

  Dosiahnuté vzdelanie

  Škola - mesto Od -do rok Odbor Ukončenie skúškou - doklad

  Doterajšia prax - uveďte všetky zamestnania podľa časovej následnosti

  Názov zamestnávateľa (typ zaradenia) Od (mesiac/rok) Do (mesiac/rok) Mesto, krajina Pozícia - pracovná náplň

  V súčastnosti nezamestnaný: Áno Nie

  Znalosť cudzích jazykov

  hovorenie porozumenie dĺžka štúdia používanie v zahraničí kurzy, skúšky, certifikáty
  Nemecký jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  Anglický jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  Taliansky jazyk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
             
  1- výborne, 2 - veľmi dobre, 3- dobre, 4 - komunikatívne, 5 - základy
  Vodičský preukaz: Iné znalosti:
  Vlastné auto:

  Záujem o prácovnú pozíciu v hoteliérstve a gastronómii

  Časník/čka s inkasom 1. Kuchár Údržbár Chyžná
  Čašník/čka bez inkasa 2. Kuchár Masérka Chyžná/servírka
  Barman Pizza kuchár Kozmetička Pomocník v kuchyni
  Umývač riadov Recepčný Animátor

  Záujem o prácovnú pozíciu v Poľnohospodárstve

  O akú prácu máte záujem?

  Záujem o pracovnú pozíciu v Stavebníctve

  O akú prácu máte záujem?

  Záujem o pracovnú pozíciu v Strojárstve

  O akú prácu máte záujem?

  Záujem o pracovnú pozíciu v Opatrovateľstve

  O akú prácu máte záujem?

  Záujem o pracovnú pozíciu v Skladoch

  O akú prácu máte záujem?

  Záujem o prácu v krajine

  Rakúsko Švajčiarsko Severné Taliansko Nemecko Anglicky hovoriace krajiny Česká republika
   

  Požadovaný min. netto príjem mesačne
  Najskorší možný termín nástupu do práce
  Pracovný pomer môže trvať najneskôr do
  Povinné vyplniť

  [/page_box]

  Scroll to Top